Manusia yang Bertindak dan Ekonomi (bhg ii)

syarahan Ludwig von Mises (1951)

terjemahan Hadi Jaafar

(sambungan dari bahagian pertama)

Aristotle menulis, di antara perkara-perkara yang lainnya, tentang kepelbagaian pencirian pada lelaki dan wanita. Betapa beliau seringkali tersilap. Sekiranya beliau bertanyakan pada Puan Aristotle tentang perihal wanita, pastinya beliau akan menyedari kesilapannya; langsung memahami perkara tersebut pada sudut pandang yang berbeza. Aristotle juga tersilap di dalam menyatakan bahawa jika dua barang mahu ditukarkan di dalam pasaran, harus keduanya ada sesuatu yang serupa di dalamnya, bahawa keduanya ditukar di sebabkan nilainya yang setara. Sekarang fikirkan, sekiranya keduanya adalah setara, apa perlunya proses pertukaran tersebut? Jika kamu memiliki satu syiling dan saya memiliki satu syiling, kita tidak akan menukarnya disebabkan keduanya adalah setara. Oleh yang demikian, sekiranya terdapat pertukaran, seharusnya yang terkandung pada barangan yang ditukar tersebut adalah ketaksetaraan, bukannya kesetaraan.

Continue reading “Manusia yang Bertindak dan Ekonomi (bhg ii)”

Advertisements